Gruppebaseret behandling i følelsesregulering

 

Ønsker du at blive fri for dysfunktionel angst eller nedtrykthed, samtidig med at du fremmer din evne til at regulere følelser? Så kan vores gruppeforløb inspireret af dialektisk adfærdsterapi være en unik mulighed for dig. Der fokuseres på at udvikle den hensigtsmæssige følelsesregulering hos dig, og på at reducere dysfunktionel angst eller nedtrykthed gennem den adfærdsterapeutiske færdighedstræning.

Gruppen ledes af 2 behandlere:

 

Psykolog Shahram Wessberg (terapeut)

Psykolog Camilla Starup (co-terapeut)

 

Læs mere

 

Pris:

 

22000 kr,- i alt. Prisen inkluderer:

 • 22 sessioner af 60 min.
 • Telefonisk opfølgning/rådgivning i forhold til den adfærdsterapeutiske færdighedstræning mellem sessionerne og hjemmeopgaverne
 • En mappe med kursus- og arbejdsark
 • Etårs Basic-medlemskab (Læse mere)
 • Let forplejning
 • Du kan bruge en henvisning fra din læge for at få tilskud til gruppeforløbet

Tid og sted:

 

Næste gruppeopstart for personer over 25 år er tirsdag den 05.09.2023 kl. 18:00-20:00.

Individuel afklarende samtale afholdes i uge 33, 34 og 35.

Sted: Langesvej 2B, 3400 Hillerød.

Tilmelding sker ved at kontakte os på:

 

Telefon: +45 26 84 42 21
E-mail: kontakt@datlinien.dk

Behandlingen indebærer, at du:

 

 • Deltager og samarbejder aktivt i forhold til den adfærdsterapeutiske færdighedstræning
 • Udfylder dit dagbogskort hver uge og laver dine hjemmeopgaver
 • Arbejder på at mindske uhensigtsmæssig og terapiforstyrrende adfærd
 • Arbejder med kædeanalyse

Vores program består af 22 sessioner:

Session 1

Individuel afklarende samtale mhp. vurdering af egnethed til gruppeforløb

 

 • Undersøgelse af vanskeligheder med følelsesregulering
 • Forventningsafstemning
 • Motivation til behandlingen
 • tidligere behandling og erfaring
 • Udarbejdelse af behandlingskontrakten, behandlingsmål og dagbogskort

Session 2 & 3

Gruppe: Intro til gruppeforløbet og følelsesregulering

 

 • Velkommen og præsentation
 • Rammer og struktur for behandlingen
 • Hvad er følelser, og hvad gør de for dig?
 • Øvelse med følelser
 • Hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig følelsesregulering
 • Primære og sekundære følelser (fx når angst eller nedtrykthed handler om at undgå følelser som skam)
 • Ny hjemmeopgave: Hvad gør følelserne for mig?

Session 4 & 5

Gruppe: Intro til kædeanalyse: Hvorfor man gør, som man gør, tænker, som man tænker, og føler, som man føler

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Faktorer, der gør det vanskeligt at regulere følelser
 • Intro til kædeanalyse: Sårbarheder, trigger, kæde af hændelser, problemadfærd og konsekvenser på kort og langt sigt
 • Øvelse: Lav en kædeanalyse
 • Ny hjemmeopgave: Arbejde videre med kædeanalyse

Session 6 & 7

Gruppe: At være bevidst om følelser med fokus på angst og nedtrykthed

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • At iagttage og beskrive følelser  med fokus på angst og nedtrykthed
 • Øvelse med at iagttage og beskrive følelser
 • Ny hjemmeopgave: At iagttage og beskrive følelser

Session 8 & 9

Gruppe: Accept af følelser

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Sindstilstande og visdom
 • Døm ikke og være effektiv
 • Accept af følelser med fokus på angst og nedtrykthed
 • Introduktion til selvvalidering
 • Ny hjemmeopgave: Træne accept og selvvalidering

Session 10 & 11

Gruppe: Strategier til regulering af angst og nedtrykthed med høj intensitet: Krisefærdigheder

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • De forskellige færdigheder til følelsesregulering efter følelsesintensitet
 • Øvelse: Identificere dine advarselstegn
 • Introduktion til færdighederne STOP, TIPS, distraktion, lindring med sanser og forbedre nuet
 • Ny hjemmeopgave: Træne krisefærdigheder

Session 12 & 13

Gruppe: Strategier til regulering af angst og nedtrykthed med middel intensitet: Tjek fakta

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Introduktion til tjek fakta med fokus på angst og nedtrykthed (indhold, intensitet, varighed)
 • At handle modsat og problemløsning: Hvordan vælger man?
 • Øvelse med tjek fakta
 • Ny hjemmeopgave: Træne tjek fakta

Session 14 & 15

Gruppe: Strategier til regulering af angst og nedtrykthed med middel intensitet: Handle modsat

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Når angst eller nedtrykthed ikke matcher fakta – introduktion til at handle modsat
 • At handle modsat på angst og nedtrykthed
 • Øvelse med at handle modsat
 • Ny hjemmeopgave: Træne at handle modsat

Session 16 & 17

Gruppe: Strategier til regulering af angst og nedtrykthed med middel intensitet: Problemløsning

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Når angst eller nedtrykthed matcher fakta – introduktion til problemløsning
 • Øvelse med problemløsning
 • Relationsfærdigheder som problemløsning
 • Ny hjemmeopgave: Træne problemløsning

Session 18 & 19

Gruppe: At reducere sårbarheder over for følelsestænkning

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Saml på positive følelser
 • Opbyg kompetence
 • Vær på forkant
 • Tag dig af dit sind ved at tage dig af din krop
 • Øvelse: Arbejde med værdier og prioriteringer
 • Ny hjemmeopgave: Arbejde videre med værdier og prioriteringer

Session 20 & 21

Gruppe: Tilbagefaldsforebyggelse, hinderingsanalyse og afslutning

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Hindringsanalyse – når det ikke lykkes dig at handle effektivt og regulere følelser
 • Tilbagefaldsforebyggelse: Advarselstegn og færdigheder
 • Evaluering og afslutning

Session 22

Afsluttende individuel samtale

 

 • Evaluering af forløbet samt afslutning