Velkommen til DATLINIEN

 

Psykologisk praksis i overenskomst med den offentlige sygesikring

Med beliggenhed i hjertet af Hillerød, arbejder vi med høj professionalisme for at skabe et menneskeligt, trygt og tillidsfuldt behandlingsforløb baseret på dialektisk adfærdsterapi, kognitiv adfærdsterapi og mindfulness

 

 

Book din tid online her

Vi tilbyder

 

Skræddersyet psykologisk behandling, hvor individuelle samtaler kan kombineres med gruppebaseret færdighedstræning, online undervisning og telefonisk rådgivning

Den terapeutiske behandling har fokus på at finde balancen mellem accept og forandring af dig selv og dine livsomstændigheder 

I vores samarbejde vil vi fokusere på at identificere de bagvedliggende årsager til negative adfærdsmønstre, og erstatte dem med hensigtsmæssige handlemåder

Det overordnede mål er, at du tilegner dig færdigheder til at opbygge et godt leveværdigt liv

Ny bog ude nu!

 

DAT i hverdagen – Regulér følelserne med dialektisk adfærdsterapi.

Denne bog er en introduktion til følelsesregulering og andre hverdagsfærdigheder, der er baseret på principperne i dialektisk adfærdsterapi (DAT). Den er et fint sted at starte, hvad enten man er fagperson, klient eller pårørende.

Vi introducerer først DAT i sin standardform og de mere generelle principper for DAT. Herefter beskriver vi forudsætningen for at kunne lære og forstå DAT-færdighederne korrekt: adfærdsanalyse med særligt fokus på kædeanalyse. Derpå følger en kort, konkret og systematisk gennemgang af de fleste af færdighederne, som inddeles i:

  • Mindfulnessfærdigheder
  • Relationsfærdigheder
  • Følelsesreguleringsfærdigheder
  • Krisefærdigheder og acceptfærdigheder

Bogen udkommer den tirsdag den 11. juni 2024. Du kan forudbestille den allerede nu.

 

 

Køb bogen

 

Svære livshændelser, sorg og krise

Befinder du dig i en følelsesmæssig krisetilstand efter tab eller svære livshændelser, og ønsker du redskaber til at komme gennem krisen eller sorgen?

 

Vi skaber den terapeutiske ramme, så du trygt kan bearbejde svære oplevelser eller tab. Vi hjælper dig med at styrke dine færdigheder til at regulere intensiteten af de svære følelser og dermed reducere den lidelse, der ofte opstår som følge af blandt andet posttraumatisk stress eller anden følelsesmæssig belastningsreaktion.

Angst og OCD

Oplever du at frygt og katastrofetanker er med til at hæmme dig i din hverdag, og ønsker du at blive fri for angst og/eller OCD??

 

Vi tilbyder effektiv behandling gennem et systematisk behandlingsprogram, færdighedstræning og personlige samtaler. Vi skræddersyr et træningsprogram til dig efter dine behov og din situation.

Depression

Er din hverdag præget af nedtrykthed, irritabilitet eller manglende energi og overskud? Oplever du nedsat lyst eller manglende interesse for ting, som du tidligere har kunnet lide? Lider du af manglende selvtillid og dårligt selvværd? Har du mistet troen på dig selv og har du selvbebrejdende og negative tanker som følge heraf?

 

Vi tilbyder dig effektiv behandling gennem accept og forandringsarbejde, hvor vi hjælper dig med at styrke dine færdigheder til at reducere nedtrykthed, øge lysten til livet og støtter dig i at genvinde troen på dig selv.

Destruktiv adfærd

Har dine følelser en tendens til at ophobe sig og vokse sig så store, at du ofte udtrykker dem med voldsomme udbrud eller med destruktiv adfærd? Oplever du, at du kan have svært at regulere dine følelser, og har du en oplevelse af, at følelserne styrer dig og ikke omvendt?

 

Vi kan hjælpe dig med at finde frem til de bagvedliggende årsager til din følelsesmæssige smerte.
I terapiforløbet vil vi have særligt fokus på at træne dine færdigheder i følelsesregulering og håndtering af følelsesmæssig krise, og give dig redskaberne til at reducere den destruktive adfærd og styrke en mere effektiv og kompetent adfærd.

Undervisning i DAT-færdigheder

– Basic medlemskab

Til dig, der ønsker at lære om adfærds- og følelsesregulerende færdigheder

  • Løbende onlineundervisning for betalende medlemmer  
  • Undervisning i mindfulnessfærdigheder, relationsfærdigheder, færdigheder i følelsesregulering og hold ud-færdigheder
  • Adgang til alt undervisningsmateriale
  • Ingen binding. Opsig når som helst. 

 

Læs mere om Basic medlemskab