Om

Shahram Wessberg

 

Autoriseret psykolog med ydernummer

Jeg er uddannet Cand.psych på Københavns Universitet i 2006 og blev autoriseret af psykolognævnet i 2010. Siden da har jeg specialiseret mig inden for klinisk psykologi.

Jeg har kliniske erfaringer fra bl.a. Psykiatrisk Center Nordsjælland, Krimnalforsorgen, Privathospital Hejmdal og Incita.

Min videreuddannelse er i Dialektisk Adfærdsterapi (forkortes DAT, læs om DAT her). Jeg har fået undervisning og træning i DAT af professor Alan Fruzzetti, og jeg bliver regelmæssigt superviseret i mit terapeutiske arbejde.

I 2017 har jeg grundlagt datlinien.dk med henblik på at udbrede DAT-færdighedstræning. Efter min erfaring kan DAT-færdigheder gavne alle til at håndtere livets udfordringer.

Ved siden af min psykologpraksis er jeg tilknyttet DAT-teamet i Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Jeg er gift og har tre børn. I min fritid kan jeg godt lide løbetræning og at være ud i naturen.

 

Som terapeut forpligter jeg mig til:

* At arbejde effektivt ud fra nyeste forskningsresultater og erfaringer.

* At melde afbud i god tid, være stabil i min kontakt det næste 6 måneder.

* At følge tavshedspligt og etiske regler for psykoterapi.

* At være ærlig omkring problemer i vores relation, og gøre hvad jeg kan for at relationen vedbliver med at fungere og være et effektivt terapeutisk redskab.

* At være villig til at indrømme fejl og reparere terapiforstyrrende adfærd.

 

Etik og tavshedspligt

Jeg følger i forbindelse med psykologisk behandling af dig de etiske principper for nordiske psykologer https://www.dp.dk/wp-content/uploads/etiske-principper-for-nordiske-psykologer.pdf

Psykologisk behandling hos mig er omfattet af tavshedspligt.

Jeg som dataansvarlig er forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

 

Jeg er medlem af:

 

Louise Wessberg

 

Sygeplejerske

Jeg blev uddannet sygeplejerske fra Hillerød Sygeplejeskole i 2009.

Jeg har således knap 15 års erfaring fra både det somatiske område samt fra psykiatri.

Jeg har 4 års erfaring fra lukket psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød. Her har jeg arbejdet med behandling af forskellige psykiske lidelser i den akutte fase, som for eksempel personlighedsforstyrrelse, angst, depression og belastningsreaktioner.

Jeg har fået erfaring inden for dialektisk adfærdsterapi (DAT) og kognitiv terapi (KAT).

For mig er det vigtigt at skabe en tryg og god relation til mine patienter.

I klinikken har jeg ansvar for onlinelæring i samarbejde med psykolog Shahram Wessberg.

 

Camilla Starup

 

Autoriseret psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2017. Jeg er autoriseret af psykolognævnet og har de seneste fire år arbejdet med DAT som terapeutisk metode i DAT-teamet på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Siden 2018 har jeg været ansat i psykiatrien. Her har jeg beskæftiget mig med behandling af flere forskellige psykiatriske lidelser og problemstillinger som bl.a. angst, depression, personlighedsforstyrrelse, PTSD, spiseforstyrrelse mf. I mit arbejde er det vigtigt for mig at møde den enkelte i øjenhøjde på en respektfuld og anerkendende måde.

I klinikken tilbyder jeg på nuværende tidspunkt udelukkende gruppebehandling i samarbejde med psykolog Shahram Wessberg. Ifm. psykologbehandling er jeg underlagt regler om tavshedspligt og de etiske principper for nordiske psykologer.

 

Jeg er medlem af:

 

Jakob Okholm

 

Autoriseret specialpsykolog

Jeg blev uddannet på Aalborg universitet i 2015. Jeg er autoriseret af psykolognævnet. Jeg har en 4-årig specialpsykologuddannelse i voksenpsykiatri opnået på Psykiatrisk Center Nordsjælland, hvor jeg gennem 6-12måneders perioder, var tilknyttet forskellige psykiatriske afdelinger. Jeg har foruden min specialpsykologuddannelse, erfaring fra det private firma Incita, Distriktspsykiatrien Helsingør og DAT-teamet i PCN. I klinikken varetager jeg på nuværende tidspunkt udredninger, men har også omfattende terapeutisk erfaring.

Jeg er underlagt regler om tavshedspligt og de etiske principper for nordiske psykologer.

Jeg er medlem af: