Om

Shahram Wessberg

Autoriseret psykolog med ydernummer

Jeg er uddannet Cand.psych på Københavns Universitet i 2006 og blev autoriseret af psykolognævnet i 2010. Siden da har jeg specialiseret mig inden for klinisk psykologi.

Jeg har kliniske erfaringer fra bl.a. Psykiatrisk Center Nordsjælland, Krimnalforsorgen, Privathospital Hejmdal og Incita.

Min videreuddannelse er i Dialektisk Adfærdsterapi (forkortes DAT, læs om DAT her). Jeg har fået undervisning og træning i DAT af professor Alan Fruzzetti, og jeg bliver regelmæssigt superviseret i mit terapeutiske arbejde.

I 2017 har jeg grundlagt datlinien.dk med henblik på at udbrede DAT-færdighedstræning. Efter min erfaring kan DAT-færdigheder gavne alle til at håndtere livets udfordringer.

Ved siden af min psykologpraksis er jeg tilknyttet DAT-teamet i Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Jeg er gift og har tre børn. I min fritid kan jeg godt lide løbetræning og at være ud i naturen.

Som terapeut forpligter jeg mig til:

* At arbejde effektivt ud fra nyeste forskningsresultater og erfaringer.

* At melde afbud i god tid, være stabil i min kontakt det næste 6 måneder.

* At følge tavshedspligt og etiske regler for psykoterapi.

* At være ærlig omkring problemer i vores relation, og gøre hvad jeg kan for at relationen vedbliver med at fungere og være et effektivt terapeutisk redskab.

* At være villig til at indrømme fejl og reparere terapiforstyrrende adfærd.

Etik og tavshedspligt

Jeg følger i forbindelse med psykologisk behandling af dig de etiske principper for nordiske psykologer https://www.dp.dk/wp-content/uploads/etiske-principper-for-nordiske-psykologer.pdf

Psykologisk behandling hos mig er omfattet af tavshedspligt.

Jeg som dataansvarlig er forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Jeg er medlem af: