Kommer snart:  Fem forskellige 12-ugers online forløb i færdighedstræning baseret på Dialektisk Adfærdsterapi

En dags workshop  for personale i Husene på Frydendalsvej

Workshop for udsatte unge i forbindelse med deres forløb i jobcenter København