Hensigtserklæring om psykoterapi

– Psykoterapien er baseret på principperne i Dialektisk adfærdsterapi (DAT).

 

 

Mål:

 • At vi samarbejder om at klargøre reaktionsmønstre og adfærd der ødelægger/begrænser livet for den der modtager psykoterapi.
 • At vi bliver enige om hvordan vi løser disse problemer.
 • At vi løbende gennemfører og vurderer effekten af de mål vi sætter i terapien.

 

Som terapeut forpligter jeg mig til:

 • At arbejde effektivt ud fra nyeste forskningsresultater og erfaringer.
 • At melde afbud i god tid, være stabil i min kontakt det næste 6 måneder.
 • At følge tavshedspligt og etiske regler for psykoterapi.
 • At være ærlig omkring problemer i vores relation, og gøre hvad jeg kan for at relationen vedbliver med at fungere og være et effektivt terapeutisk redskab.
 • At være villig til at indrømme fejl og reparere terapiforstyrrende adfærd.

 

Som modtager af terapien forpligter jeg mig til:

 • At begynde og stoppe i terapien efter aftale.
 • At komme til samtalerne og deltage aktivt i samarbejde med terapeuten.
 • At arbejde på at mindske problemadfærd og terapiforstyrrende adfærd.
 • 4 udeblivelser medfører at terapien afbrydes.
 • At melde afbud i god tid.

Der kan påkræves betaling i forbindelse med en udeblivelse eller et afbud, som sker mindre end 24 timer før den aftalte tid.

 

Evt. andre  Fælles aftaler