DAT-færdigheder

 

Færdigheder i adfærds- og følelsesregulering baseret på Dialektisk Adfærdsterapi.

DATLINIEN tilbyder undervisning og skræddersyet træningsprogrammer i DAT-færdigheder.

Hvad er færdigheder?

 

Færdigheder refererer til enhver respons i form af tanker, følelser, handlinger og kropsligt udtryk, der medfører hensigtsmæssigt situationshåndtering eller relevant problemløsning.

DAT-færdigheder refererer til fire slags færdigheder i adfærds- og følelsesregulering:

 • Mindfulnessfærdigheder
 • Relationsfærdigheder
 • Færdigheder i følelsesregulering
 • Hold ud-færdigheder.

DAT-færdigheder sørger for, at du har hensigtsmæssige handlemuligheder ved ethvert problem. De sørger også for, at du finder balancen mellem accept og forandring ved ethvert problem.

Du tilegner DAT-færdighederne gennem undervisning og træning. Færdighederne styrkes gennem systematisk feedback, positiv forstærkning og generalisering – dvs. du støttes i at omsætte det lærte til gin hverdag.

AAA-model

 

Færdighedstræning følger en AAA-model:

Awareness -> Acceptance -> Action

 • Første skridt er at bruge færdigheder til at blive bevidst realiteterne.
 • Andet skridt er at acceptere eller at erkende  realiteterne, som de er lige nu.
 • Tredje skridt er at handle og at skabe forandring

 

Adfærdsanalyse

 

DAT-færdigheder er vigtig del adfærdsanalyse. Adfærdsanalyse er at analysere, hvorfor man gør, som man gør, tænker som man tænker, føler som man føler.

Adfærdsanalysen hjælper dig med at erkende realiteterne og at skabe real forståelse af den. Desuden kan analysen hjælp dig at ændre adfærden og at skabe forandring.

Undervisning i DAT-færdigheder

– Medlemskab uden binding

Til dig, der ønsker at lære om adfærds- og følelsesregulerende færdigheder

 

 

 • Onlineundervisning hver uge
 • Undervises i Mindfulnessfærdigheder, Relationsfærdigheder, Færdigheder i følelsesregulering og Hold ud-færdigheder
 • Adgang til tidlidere undervisningsmateriale
 • Intro til metoderne Dialektiske Adfærdsterapi
 • Kun undervisning
 • Ingen binding

200,- /

per måned

Tilmeldning åbner den 01.02.2023