Gruppebaseret behandling af angst og selvværd

 

Ønsker du at blive fri for dysfunktionel angst, samtidig med at du fremmer din evne til at acceptere dig selv sådan, som du er? Så kan vores gruppeforløb inspireret af dialektisk adfærdsterapi være en unik mulighed for dig. Der fokuseres på at træne færdigheder i selvvalidering (at acceptere dig selv, som du er), og  i følelsesregulering med henblik på at reducere dysfunktionel angst.

 

 

Praktiske informationer:

Gruppen ledes af: Psykolog Shahram Wessberg Læs mere

Dato for gruppeopstart: Fredag den 27.2023 kl. 15:30-17:00

Tid: Hver anden fredag kl. 15:30-17:00

Sted:  Langesvej 2B, 3400 Hillerød.

Aldersgrænsen: Personer under 25 år

Tilmelding: Er lukket

 

Vores program består af 12 sessioner:

Session 1

Individuel afklarende samtale mhp. vurdering af egnethed til gruppeforløb

 

 • Undersøgelse af vanskeligheder med følelsesregulering
 • Forventningsafstemning
 • Motivation til behandlingen
 • tidligere behandling og erfaring
 • Udarbejdelse af behandlingskontrakten, behandlingsmål og dagbogskort

Session 2

Gruppe: Intro til gruppeforløbet og følelsesregulering

 

 • Velkommen og præsentation
 • Rammer og struktur for behandlingen
 • Hvad er følelser, og hvad gør de for dig?
 • Øvelse med mindfulness og følelser
 • Hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig følelsesregulering
 • Primære og sekundære følelser (fx når angst handler om at undgå følelser som skam)
 • Ny hjemmeopgave: Hvad gør følelserne for mig?

Session 3

Gruppe: Intro til kædeanalyse: Hvorfor man gør, som man gør, tænker, som man tænker, og føler, som man føler

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Faktorer, der gør det vanskeligt at regulere følelser
 • Intro til kædeanalyse: Sårbarheder, trigger, kæde af hændelser, problemadfærd og konsekvenser på kort og langt sigt
 • Øvelse: Lav en kædeanalyse
 • Ny hjemmeopgave: Arbejde videre med kædeanalyse

Session 4

Gruppe: At være bevidst om følelser med fokus på angst

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • At iagttage og beskrive følelser  med fokus på angst
 • Øvelse med at iagttage og beskrive følelser
 • Ny hjemmeopgave: At iagttage og beskrive følelser

Session 5

Gruppe: Accept af følelser

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Sindstilstande og visdom
 • Døm ikke og være effektiv
 • Accept af følelser med fokus på angst
 • Introduktion til selvvalidering
 • Ny hjemmeopgave: Træne accept og selvvalidering

Session 6

Gruppe: Strategier til regulering af angst med høj intensitet: Krisefærdigheder

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • De forskellige færdigheder til følelsesregulering efter følelsesintensitet
 • Øvelse: Identificere dine advarselstegn
 • Introduktion til færdighederne STOP, TIPS, distraktion, lindring med sanser og forbedre nuet
 • Ny hjemmeopgave: Træne krisefærdigheder

Session 7

Gruppe: Strategier til regulering af angst med middel intensitet: Tjek fakta

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Introduktion til tjek fakta med fokus på angst (indhold, intensitet, varighed)
 • At handle modsat og problemløsning: Hvordan vælger man?
 • Øvelse med tjek fakta
 • Ny hjemmeopgave: Træne tjek fakta

Session 8

Gruppe: Strategier til regulering af angst med middel intensitet: Handle modsat

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Når angst ikke matcher fakta – introduktion til at handle modsat
 • At handle modsat på angst
 • Øvelse med at handle modsat
 • Ny hjemmeopgave: Træne at handle modsat

Session 9

Gruppe: Strategier til regulering af angst med middel intensitet: Problemløsning

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Når angst matcher fakta – introduktion til problemløsning
 • Øvelse med problemløsning
 • Relationsfærdigheder som problemløsning
 • Ny hjemmeopgave: Træne problemløsning

Session 10

Gruppe: At reducere sårbarheder over for følelsestænkning

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Saml på positive følelser
 • Opbyg kompetence
 • Vær på forkant
 • Tag dig af dit sind ved at tage dig af din krop
 • Øvelse: Arbejde med værdier og prioriteringer
 • Ny hjemmeopgave: Arbejde videre med værdier og prioriteringer

Session 11

Gruppe: Tilbagefaldsforebyggelse, hinderingsanalyse og afslutning

 

 • Velkommen og mindfulness øvelse
 • Opfølgning af hjemmeopgaven
 • Hindringsanalyse – når det ikke lykkes dig at handle effektivt og regulere følelser
 • Tilbagefaldsforebyggelse: Advarselstegn og færdigheder
 • Evaluering og afslutning

Session 12

Afsluttende individuel samtale

 

 • Evaluering af forløbet samt afslutning