DAT-Mentor

– Sammen skaber vi værdi for dig og din hverdag

 

 

DAT-Mentor

Dialektisk Miljøterapi

Nye perspektiver og handlemuligheder i komplekse problemstillinger

Dialektisk Miljøterapi