Hvem er vi?

Shahram Wessberg

Autoriseret psykolog, DAT-konsulent og Datliniens grundlægger.

 

Jeg er autoriseret psykolog og har specialiseret mig inden for Dialektisk Adfærdsterapi (forkortes DAT). Læs om DAT her.

Jeg har i to omgange haft DAT uddannelsesforløb med  professor Alan Fruzzetti og er blevet superviseret af bl.a. aut. psykolog Stig Heweg-Jørgensen.

Jeg har siden 2012 arbejdet med DAT  i forskellige sammenhænge og med forskellige problemstillinger:

Psykiatrisk Center Nordsjælland: Implementering, gennemførelse og effektundersøgelse af DAT.

Krimnalforsorgen: Kortere DAT-baseret forløb med de indsatte.

Privathospital Hejmdal: Implementering og gennemførelse DAT-behandling

Incita: Kortere DAT-baseret med henblik på  inklusion og fastholdelse af borgere i job eller uddannelse.

Jeg har grundlagt datlinien.dk i 2017 på grund af et stærkt ønske om at udvikle og udbrede mulighederne for at fremme psykisk sundhed.

Mikael Steen

Autoriseret psykolog, DAT-konsulent

 

Jeg er klinisk psykolog med kompetenceområdet psykoterapi med voksne og unge.

Jeg arbejder personcentreret med fokus på de emner og reaktioner, som er mest betydningsfulde og relevante for dig. Jeg bestræber mig på, at du vil opleve dig forstået samt, at der opnås håndgribelige forandringer af dine psykiske problemer.

I praksis er jeg drevet af en fænomenologisk indstilling, dvs. et fokus på ”her og nu” med inddragelse af forskningsafprøvede psykoterapeutiske metoder.

Jeg er uddannet i emotionsfokuseret terapi, dialektisk adfærdsterapi samt nyere metoder indenfor kognitiv adfærdsterapi. Mine særlige kliniske interesser og kompetencer er: bearbejdning og behandling af krisetilstande, traumer, eksistentielle problemstillinger, sorg, angst, depression, emotionel ustabilitet og impulsstyret adfærd.

Alexander Løvdahl

Læge, specialist i almennmedicin

 

Jeg er almennpraktiserende læge med kompetance indenfor neurologi, psykoterapi og samfundsmedicin. Jeg har 10 års erfaring fra sygehus og klinik med behandling og diagnosticering af sygdomme herunder akutpsykiatri, depression og lettere psykiske lidelser.

Jeg arbejder med DAT, samtaleterapi, afvænning af vanedannende medikamenter og kognitiv terapi.