Forskning & Resultater

 

Vi undersøger og kvalitetssikrer løbende vores produkter.

Det gør vi for at sikre os, at vi kan skabe værdi for dig .

Vi tager udgangspunkt i noget, der er evidensbaseret!

Vores produkter er baseret på principperne i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), som er et evidensbaseret behandlingsprogram. Der er mange forskningsresultater vedrørende DAT og dens effekt (læs nærmere her).

Vi er opmærksom på, at det ikke nødvendigvis betyder, at vores produkter er evidensbaseret bare fordi vi tager udgangspunkt i DAT. Vi er selv nødt til at undersøge og kvalitetssikre vores produkter.

Vi følger en forskningsspiral

Vi undersøger vores produkter via en kombination af kvantitative og kvalitative metoder (triangulering). Vores undersøgelser følger tre cyklusser:

Cyklus 1: præpilotundersøgelse

Vi undersøger først og fremmest relevansen af vores produkter via den kvalitative eksplorative undersøgelsesmetode. Vi forsøger her at bestemme om det giver mening at undersøge effekten og om det er muligt at undersøge effekten af et specifikt produkt.

Cyklus 2: Pilotundersøgelse

Vi tester og udvikler her vores undersøgelsesdesign til effektundersøgelse af et specifikt produkt.

Cyklus 3: Hovedundersøgelse

Her undersøger vi effekten og kvaliteten af et specifikt produkt via den kvantitative undersøgelsesmetode (fx survey eller psykometrisk metode).

Præpilotundersøgelse

 

 

Vi har implanteret og undersøgt online færdighedstræning baseret på dialektisk adfærdsterapi via Monsensos nye smartphone app.

 

 

 

Læs mere

Præpilotundersøgelse

 

 

Vi har udviklet egen online platform for færdighedstræning og undersøgt konceptet med en mindre testgruppe. 

Pilotundersøgelse

 

 

Der er planlagt at udvikle hovedundersøgelsens design og afprøve den via pilotundersøgelse.

Hovedundersøgelse

 

 

En større undersøgelse hvor vi kan etablere empiri, der kan bidrage til evidens- og kvalitetssikring.