Dialektisk kompetenceudvikling

–  Evne til  at finde balancen mellem modsætninger og at skabe fælles forståelse i arbejde med følelsesmæssig dysregulering og problemadfærd

 

 

Kontakt os for mere informationer eller et skræddersyet forløb!

Når man arbejder med mennesker med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse, kan man nemt komme i ubalance både på individ- og gruppeniveau. Personalegruppen kan nemt blive fastlåst i ekstreme yderpunkter, konflikter og inkompetence.

Kompetenceudvikling baseret Dialektisk Adfærdsterapi fremmer personales evne til:

 • at finde balancen mellem modsætninger og
 • at skabe en fælles forståelse af patienternes problemadfærd på en klar, ikke-dømmende måde
 • at skabe et gensidigt validerende miljø og team
 • at håndtere konflikter effektivt
 • at regulere følelser.

Kompetenceudvikling baseret Dialektisk Adfærdsterapi sætter fokus på at finde balancen mellem følgende modsætninger:

 • Den enkeltes inddragelse vs. kollektive adfærdskodekser
 • Lighed vs. hierarkisk struktur
 • Forskellige holdninger og indre dilemmaer i personalegruppen
 • Over- eller underregulerede følelser
 • Forandring vs. Accept
 • Problemløsning vs. Validering