DAT-Mentor

 

– Sammen skaber vi værdi for dig

DATLINIEN tilbyder mentorer til unge og voksne med komplekse sociale, psykologiske eller personlige problemstillinger.

Vores mentorer er trænet i Dialektisk Adfærdsterapi og har psykosocial indsigt. Det betyder, at de fagligt er udrustet til at arbejde med unge og voksne, der også kan have psykiatrisk lidelse, misbrug, vredesproblemer, kriminel baggrund og ofte en kombination.

Vores mentorordning giver adgang til en række online træningsprogrammer i adfærds- og følelsesregulering.

 

Læs mere om mentorordning