• Hotline: 53 86 42 21
  • Mentorordning

  • Datlinien tilbyder dig en mentor med særlig kompetence inden for Dialektisk Adfærdsterapi. Mentoren vil derfor kunne give dig særlig støtte og vejledning i din psykologiske færdighedstræning og i at omsætte det lærte til din hverdag, så du kan blive i stand til at udføre opgaverne selv.
    Find generelle informationer om Mentorordning på www.sundhed.dk.