• Hotline: 53 86 42 21
 • Hensigtserklæring om psykoterapi

 • Indledning

  Den individuelle psykoterapi bygger som regel på en hensigtserklæring, som forhandles mellem klienten og terapeuten. Formålet med hensigtserklæring er at definere rammerne for psykoterapien og skabe en arbejdsaftale. Hensigtserklæringen gælder for den periode, som er aftalt mellem klienten og terapeuten. Efter denne periode kan hensigtserklæringen genforhandles.

  Hensigtserklæringen omfatter følgende fire forhold: mål, terapeutens forpligtelser, klientens forpligtelser og evt. andre fælles aftaler. 

 • Mål:

  • At vi samarbejder om at klargøre reaktionsmønstre og adfærd der ødelægger/begrænser livet for dig.
  • At vi bliver enige om hvordan vi løser disse problemer.
  • At vi løbende gennemfører og vurderer effekten af de mål vi sætter i terapien.
 • Som terapeut forpligter jeg mig til:

  • At arbejde effektivt ud fra nyeste forskningsresultater og erfaringer.
  • At melde afbud i god tid, være stabil i min kontakt det næste 12 måneder.
  • At følge tavshedspligt og etiske regler for psykoterapi.
  • At være ærlig omkring problemer i vores relation, og gøre hvad jeg kan for at relationen vedbliver med at fungere og være et effektivt terapeutisk redskab.
  • At være villig til at indrømme fejl og reparere terapiforstyrrende adfærd.
 • Som klient forpligter jeg mig til:

  • At begynde og stoppe i terapien efter aftale.
  • At komme til samtalerne og deltage aktivt i samarbejde med terapeuten.
  • At arbejde på at mindske problemadfærd og terapiforstyrrende adfærd.
  • 4 udeblivelser medfører at terapien afbrydes.
  • At melde afbud i god tid.
  • Der kan påkræves betaling i forbindelse med en udeblivelse eller et afbud, som sker mindre end 24 timer før den aftalte tid.
 • Evt. andre fælles aftaler:

  (Aftales efter behov)