• Hotline: 53 86 42 21
 • Om dialektisk adfærdsterapi

 • Dialektisk Adfærdsterapi (forkortes DAT) er et evidensbaseret behandlingsprogram som er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA. Behandlingen er oprindeligt rettet mod klienter med personlighedsforstyrrelser. Behandling har vist god evidens i forhold til problemer med suicidaladfærd, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, aggression, misbrug, angst og depression.

  Standardsprogrammet i DAT består af:

  • Individuel terapi,
  • Gruppebaseret færdighedstræning og
  • Telefonisk rådgivning/krisetelefon.
  • Teammøder

  Dialekten mellem forandring og accept

  DAT integrerer de traditionelle forandringsorienterede strategier fra adfærdsterapi og acceptstrategier fra mindfulness.

  Fokus på problemløsningsstrategier

  Der er fokus på problemløsningsstrategier i at arbejde med udforingerne.

  Problemløsning deles op i tre overordnede og forbundne faser:

  1. Adfærdsanalyse (såkaldte kædeanalyse): klargør de faktorer, som er en del af en given udfordring
  2. Løsningsanalyse: klargør de psykologiske færdigheder, som kan være en del af løsningen.
  3. Psykologisk færdighedstræning: Træning af nogle af psykologiske færdigheder, som er en del af løsningen

  Psykologisk færdighedstræning

  Psykologiske færdigheder refererer til enhver respons i form af tanker, følelser, handlinger og kropsligt udtryk, der medfører relevant problemløsning. Psykologiske færdigheder opdeles i følgende forskellige temaer: Opmærksomhedsfærdigheder, relationsfærdigheder, færdigheder i følelsesregulering, hold-ud færdigheder og acceptstrategier.

  Psykologisk færdighedstræning består af tre dele:

  1. Tilegnelse af nye færdighed gennem undervisning og træning.
  2. Styrkelse af færdighederne gennem feedback og positiv forstærkning
  3. Generalisering af færdigheder – dvs. man støttes i at omsætte det lærte til sin hverdag.

   

 • Dialektisk adfærdsterapi er en effektiv og evidensbaseret behandling

  Læs mere