• Hotline: 53 86 42 21
 • Færdighedstræning

 • Basisprogrammet for færdighedstræning

  Psykologiske færdigheder refererer til enhver respons i form af tanker, følelser, handlinger og kropsligt udtryk, der medfører relevant problemløsning. Psykologiske færdigheder opdeles i følgende forskellige temaer: Opmærksomhedsfærdigheder, relationsfærdigheder, færdigheder i følelsesregulering, hold-ud færdigheder og acceptstrategier.

  Psykologisk færdighedstræning består af tre dele:

  1. Tilegnelse af nye færdighed gennem undervisning og træning.
  2. Styrkelse af færdighederne gennem feedback og positiv forstærkning
  3. Generalisering af færdigheder – dvs. man støttes i at omsætte det lærte til sin hverdag.

  Datlinien tilbyder holdbaseret færdighedstræning. Formålet er at lære og træne færdigheder og strategier med henblik på at forandre adfærd, følelser og tanker, som volder problemer og er årsag til indre smerte. 

  Basisprogrammet for færdighedstræning består af følgende seks sessioner af to timers varighed. Basisprogrammet kan suppleres med flere sessioner efter behov.

 • Session 1

  Emne: Introduktion til kædeanalyse.
  Beskrivelse: Kædeanalyse er et værktøj til at undersøge adfærd, følelser og tanker, som volder problemer og er årsag til indre smerte.
  Mål: At give indsigt i de faktorer som bidrager til uhensigtsmæssig og ineffektiv adfærd.

 • Session 2

  Emne: De forskellige sindstilstande.
  Beskrivelse: En introduktion til menneskets tre forskellige sindstilstande: Følelser, fornuft og “Wise mind”.
  Mål: At skelne mellem de tre sindstilstande.
 • Session 3

  Emne: Opmærksomhedsfærdigheder.
  Beskrivelse: En introduktion til de grundlæggende færdigheder i at kende til og lede sit indre. Der laves øvelser i mindfulness – den neutrale og nærværende måde at forholde sig til sig selv og sin omverden på.
  Mål: At begrænse manglende kontrol over tanker, usikker identitetsfølelse og lavt selvværd.
 • Session 4

  Emne: Relationsfærdigheder.
  Beskrivelse: Der introduceres en række færdigheder og strategier i forhold til:
  – at få det, man vil have i en relation,
  – at bevare en god relation og
  – at bevare selvrespekten i en relation.
  Mål: At begrænse adfærd, som giver anledning til kaos i relationer og at fremme kompetent adfærd i interpersonelle forhold.
 • Session 5

  Emne: Færdigheder i følelsesregulering.
  Beskrivelse: Det handler om at kunne forstå følelser og håndtere dem på en hensigtsmæssig måde. Færdigheder og strategier til at reducere følelsesmæssig sårbarhed og smerte introduceres.
  Mål: At begrænse labile følelser og dårligt humør.
 • Session 6

  Emne: Hold-ud færdigheder og acceptstrategier.
  Beskrivelse: Der introduktion til færdigheder og strategier for at komme igennem svære situationer eller kriser. Evnen til at udholde smertefulde hændelser og følelser, når situationen ikke kan forbedres eller ændres med det samme, opøves.
  Mål: At begrænse destruktiv og impulsiv adfærd.