• Hotline: 53 86 42 21
 • Tværfagligt personale

 • Uddannelse og supervision for tværfagligt personale

  Datlinien tilbyder en uddannelse i dialektisk miljøterapi (DMT) rettet mod tværfagligt personale. Dialektisk miljøterapi bygger på principperne fra dialektisk adfærdsterapi (DAT). Uddannelsen henvender sig til tværfagligt personale der arbejder med behandling af borgere, med adfærdsmæssige vanskeligheder og kendetegnet af problemer med at håndtere stærke følelser og impulser. Baggrunden for uddannelsen er, at dialektisk adfærdsterapi i talrige undersøgelser har vist sig mest effektiv til netop de problematikker. Som Dialektisk Miljøterapeut (DM- terapeut) får du et indgående kendskab til en række psykologiske færdigheder til gavn for dig og din målgruppe. 

 • Kompetencer

  Som DM-terapeut lærer du at analysere adfærd og du får en række effektive færdigheder i opmærksomhed, relationer og regulering af følelser, samt at finde en balance imellem modsætningsforhold, løse konflikter og dilemma. Færdighederne lærer du i en træningsgruppe, og du modtager supervision hver 14. dag ved en erfaren DAT psykolog. Udover undervisningen i færdigheder, stilles en App til rådighed, og der tilbydes telefonisk rådgivning til sparing. 

 • Uddannelsens opbygning

  Uddannelsen til Dialektisk miljøterapeut varer 1 år.  Uddannelsen består af:

  1. Træning af færdigheder i gruppe - 2 timer om ugen i 12 uger. I gruppen får du indgående kendskab til psykologiske færdigheder og strategier. Du lærer adfærdsanalyse og teknikker til at regulere følelser, være opmærksom og tilstede i nuet, skabe og udvikle gode relationer og at finde middelvejen mellem forandring og accept.
  2. Individuel supervision - hver 14 dag. Sags specifikke og personlige problemstillinger kan du få hjælp til at arbejde med i den individuelle supervision. I supervisionen har du mulighed for at arbejde med aktuelle udfordringer med målgruppen. Der er fokus på adfærdsanalyser og hvordan du kan forsøge at håndtere problemerne ved hjælp af de nye færdigheder, du har med fra gruppetræningen.
  3. Telefonisk rådgivning til støtte og hjælp, du kan bruge, når du øver dig i at anvende de nye færdigheder i konkrete situationer. Rådgivningen skal guide dig til at finde færdigheder til at håndtere en aktuel situation. Du kan benytte dig af telefonrådgivningen i forbindelse med at du har behov for hjælp til at finde færdigheder, du kan anvende i en situation.
  4. App anvendes som et rådgivnings og analyseværktøj i forbindelsen med en given problemstilling. Appen generer handlingsanvisninger og guider i korrekt anvendelse af færdigheder ift. situationen.. 
  5. Implementering, som ekstra tilbydes at der udarbejdes en implementeringsplan for arbejdspladsen eller teamet. Vi vejleder og guider ift. implementering af en dialektisk tilgang i miljøet. ´