• Hotline: 53 86 42 21
  • Den individuelle psykoterapi bygger som regel på en hensigtserklæring, som forhandles mellem klienten og terapeuten. Formålet med hensigtserklæring er at definere rammerne for psykoterapien og skabe en arbejdsaftale. Hensigtserklæringen gælder for den

    Læs mere

    Om dialektisk adfærdsterapi

    Dialektisk Adfærdsterapi (forkortes DAT) er et evidensbaseret behandlingsprogram som er udviklet af professor Marsha Linehan fra USA. Behandlingen er oprindeligt rettet mod klienter med personlighedsforstyrrelser. Behandling har vist god evidens i forhold til problemer

    Læs mere